Tina Turner by Years

1971

Tina Turner - Jul 31, 1971 at Sam Houston ColiseumTina Turner - Jul 31, 1971 at Sam Houston ColiseumTina Turner - Jul 31, 1971 at Sam Houston ColiseumTina Turner - Jul 31, 1971 at Sam Houston ColiseumTina Turner - Jul 31, 1971 at Sam Houston ColiseumTina Turner - Jul 31, 1971 at Sam Houston ColiseumTina Turner - Jul 31, 1971 at Sam Houston ColiseumTina Turner - Jul 31, 1971 at Sam Houston ColiseumTina Turner - Jul 31, 1971 at Sam Houston ColiseumTina Turner - Jul 31, 1971 at Sam Houston ColiseumTina Turner - Jul 31, 1971 at Sam Houston ColiseumTina Turner - Jul 31, 1971 at Sam Houston ColiseumTina Turner - Jul 31, 1971 at Sam Houston ColiseumTina Turner - Jul 31, 1971 at Sam Houston ColiseumTina Turner - Jul 31, 1971 at Sam Houston ColiseumTina Turner - Jul 31, 1971 at Sam Houston ColiseumTina Turner - Jul 31, 1971 at Sam Houston ColiseumTina Turner - Jul 31, 1971 at Sam Houston ColiseumTina Turner - Jul 31, 1971 at Sam Houston Coliseum

1972

Tina Turner - Jul 7, 1972 at Houston AstrodomeTina Turner - Jul 7, 1972 at Houston AstrodomeTina Turner - Jul 7, 1972 at Houston AstrodomeTina Turner - Jul 7, 1972 at Houston AstrodomeTina Turner - Jul 7, 1972 at Houston AstrodomeTina Turner - Jul 7, 1972 at Houston AstrodomeTina Turner - Jul 7, 1972 at Houston AstrodomeTina Turner - Jul 7, 1972 at Houston AstrodomeTina Turner - Jul 7, 1972 at Houston AstrodomeTina Turner - Jul 7, 1972 at Houston AstrodomeTina Turner - Jul 7, 1972 at Houston AstrodomeHerbie Mann - Jul 7, 1972 at Houston AstrodomeHerbie Mann - Jul 7, 1972 at Houston Astrodome

1984

Andy Williams - May 20, 1984 at The Summit Andy Williams - May 20, 1984 at The Summit Clint Eastwood - May 20, 1984 at The Summit

1985

Tina Turner - Nov 3, 1985 at The Summit Tina Turner - Nov 3, 1985 at The Summit Tina Turner - Nov 3, 1985 at The Summit Tina Turner - Nov 3, 1985 at The Summit Tina Turner - Nov 3, 1985 at The Summit Tina Turner - Nov 3, 1985 at The Summit Tina Turner - Nov 3, 1985 at The Summit Tina Turner - Nov 3, 1985 at The Summit Tina Turner - Nov 3, 1985 at The Summit Tina Turner - Nov 3, 1985 at The Summit Tina Turner - Nov 3, 1985 at The Summit Tina Turner - Nov 3, 1985 at The Summit Tina Turner - Nov 3, 1985 at The Summit Tina Turner - Nov 3, 1985 at The Summit Tina Turner - Nov 3, 1985 at The Summit Tina Turner - Nov 3, 1985 at The Summit Tina Turner - Nov 3, 1985 at The Summit Tina Turner - Nov 3, 1985 at The Summit Tina Turner - Nov 3, 1985 at The Summit Tina Turner - Nov 3, 1985 at The Summit Tina Turner - Nov 3, 1985 at The Summit Tina Turner - Nov 3, 1985 at The Summit Tina Turner - Nov 3, 1985 at The Summit Tina Turner - Nov 3, 1985 at The Summit Tina Turner - Nov 3, 1985 at The Summit Tina Turner - Nov 3, 1985 at The Summit Tina Turner - Nov 3, 1985 at The Summit Tina Turner - Nov 3, 1985 at The Summit Tina Turner - Nov 3, 1985 at The Summit Tina Turner - Nov 3, 1985 at The Summit

1987

Tina Turner - Nov 25, 1987 at The Summit Tina Turner - Nov 25, 1987 at The Summit Tina Turner - Nov 25, 1987 at The Summit Tina Turner - Nov 25, 1987 at The Summit Tina Turner - Nov 25, 1987 at The Summit Tina Turner - Nov 25, 1987 at The Summit Tina Turner - Nov 25, 1987 at The Summit Tina Turner - Nov 25, 1987 at The Summit Tina Turner - Nov 25, 1987 at The Summit Tina Turner - Nov 25, 1987 at The Summit Tina Turner - Nov 25, 1987 at The Summit Tina Turner - Nov 25, 1987 at The Summit Tina Turner - Nov 25, 1987 at The Summit Tina Turner - Nov 25, 1987 at The Summit Tina Turner - Nov 25, 1987 at The Summit Tina Turner - Nov 25, 1987 at The Summit Tina Turner - Nov 25, 1987 at The Summit Tina Turner - Nov 25, 1987 at The Summit Tina Turner - Nov 25, 1987 at The Summit Tina Turner - Nov 25, 1987 at The Summit Tina Turner - Nov 25, 1987 at The Summit